Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora
Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora
Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora

Vsaki turbonet servis razpolaga z raznovrstnim orodjem, ki so potrebni za opravljanje servisa na vozilu, kot so tester za elektronske aktuatorje, naprava za umerjanje pretoka, prikljuki za merjenje tlaka/vakuuma na napeljavi, unimeter, manometri…


 

Turbonet servisi imajo vedno v ponudbi odgovarjajoo zalogo garnitur za obnovo obnovljene/nove turbine

 

 

Z licenco za montao in demontao turbin na vozilu, obnavljanje in servis turbopolnilnikov postanete del Turbonet mree.


 

Prevzamete procese in vizualni izgled Turbonet servisa.

 

Zakaj bi se pridruili mrei?

RAZLOGOV JE VELIKO:

Poveanje obsega in dobikonosnosti poslovanja

Strokovno usposabljanje in dostopnost do tehninih rešitev in podatkov
Ugodnejša in hitrejša dobava delov in turbopolnilnikov
Skupno oglaševanje
Skupne akcije
Izmenjava izkušenj in informacij
Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Zanesljiv dobavitelj
Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora On-line katalog proizvodov
Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Opremljanje in modernizacija servisa

Za pridruitev mrei je potrebno:

tehnina opremljenost

odgovarjajoa zaloga

pooblastilo / licenca Modul A / Licenca Modul B

spoštovanje standardov (proces, izgled)

 

 

turborail distributer

turbonet 12.2.2017. - 4L/5L ulja gratis po izboru
Castrol ili Total ulje, raznih gradacija

 

TURBONET SERVISNI CENTRI | AKCIJE | O NAS | TURBO CENTER | NASVETI | POGOJI ZA VLANITEV V TURBONET MREO
Turbonet © 2016.