Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora
Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora
Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora

Pogoste okvare turbopolnilnika so ne tako redke teme med kupci in našimi Turbo servisi. Da bi prepoznali najpogostejše okvare znotraj garancijskega roka, ter pomagali z nasveti kako se jim izogniti, vas prosimo, da preberete naslednje najpogostejše vzroke.

Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora

V turbonetu se trudimo dati svojim strankam im ve turbopolnilnike. Informacije razvršamo po kataloških številkah turbopolnilnikov za katere imamo tone podatke.

Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora

Da bi vam maksimalno olajšali delo, smo dodali najpogostejše primere proizvajalca in njihovih polnilnikov ter nain kako jih prepoznati in skrajšati as potreben za popravilo/zamenjavo.

Turbo center nam omogoa dostop do podrobnih informacij o širokem spektru turbo tem.

Obvladujemo vsa interesna podroja, od samega naina natannega razvoja proizvodnje in izgradnje turbo komponent do kompleksnih podrobnosti in sistema kontrole za posamezne komponente ,ter kako le te vplivajo na nemoteno delovanje turbopolnilnika. Od najpogostejših turbo okvar do zelo specifinih primerov, vam bo Turbo Center priblial, kako lahko trenutne okvare doloenih komponent privedejo do napane diagnoze. Prav tako vam bomo skozi primere pojasnili razliko med poceni in slabo narejenimi komponentami do tistih kvalitetnih z dolgo ivljenjsko dobo, ter kakšne so potencialne nevarnosti, ki izhajajo iz napane izbire komponent za vgradnjo, ter ivljenjsko dobo turbopolnilnika.

V kolikor imate vprašanja ali predloge, prosto nam javite na: info@turbonet.eu

Zgodovina turbopolnilnikov

Zaetki so iz poznega 19. stoletja, ko je Gottlieb Daimler patentiral tehniko korišenja zobniške rpalke ki je potiskala zrak v motor z notranjim izgorevanjem 1885 leta. Turbopolnilnik je izumil švicarski inenir Alfred Bruchi, vodja oddelka za razvoj dizelskih motorjev v Sulzeru, podjetju ki se je ukvarjalo s proizvodnjo motorjev in je leta 1905 dobilo patent za uporabo polnilnika s pogonom od izpušnih plinov, ki so potiskali zrak v motor z notranjim izgorevanjem, da bi poveali mo – no potrebno je bilo 20. let da se je ideja spremenila v prakso. Med 1.sv vojno je francoski inenir Auguste Rateau vgradil turbokopolnilnike v Renault-ove motorje, ki so poganjali doloene modele francoskih vojnih letal. Po tem uspešnem eksperimentu je inenir General Electric-a Sandor Alexander Moss vgradil turbopolnilnik v V12 motor letala Liberty pri tem so objavljena testiranja v Pikes Peaku, drava Colorado. Na višini 4300m je demonstriral, da lahko eliminira izgubo moi, kar se je dogajalo v motorjih z notranjim izgorevanjem kot posledica zmanjšanja zranega tlaka in gostote zraka na veliki nadmorski višini.

Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora

Tablica vzrok/rešitev

 Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora

 

1885.
R. Diesel i G. Daimler

Zgodovina motorja s turbopolnilnikom je stara skoraj toliko kot izum motorja z notranjim izgorevanjem. V tem asu so Daimler in Rudolf Diesel poskušali s pomojo stisnjenega zraka dovedenega v motor, poveati mo motorja i zmanjšati porabo goriva.

1905.
Patent

1905 je švicar Alfred Buchi patentiral turbopolnilnik. Patent je opisan kot dodatni pogon, ki z energijo izpuha samega motorja poveuje smer goriva in zraka
ter s tem poveuje zmogljivosti.
Da bi se ustvaril ta proces, kinetina energija izpušnih plinov prehaja skozi turbino.

1911.
Prvi turbo motor je bil narejen leta 1910. To je bil dvotaktni motor narejen s strani Murray-Willat. Z uporabo turbopolnilnika je bil rešen problem zmanjšanega uinka letalskega motorja zaradi padca gostote zraka na vejim višinam.

1919.
leta 1919 je ameriška firma General Electric uspešno implementirala turbopolnilnik na dvomotorno letalo, ki ga je pilotiral Rudolf Schroeder Lepere. Postavljen je nov svetovni višinski rekord 28.500ft.

1925.
Prva uspešna uporaba izpušnih plinov v turbopolnilnikih je bila izvedena s strani Švicarja Alfreda Buchija l.1925. Mo se je poveala preko 40% in to je postala osnova za postopno uvajanje tehnologije korišenja izpušnih plinov.

1936.
Upravnik laboratorija za letalstvo v Berlinu Werner Theodor von der Nuell je 1936 zael z razvojem VNT turbopolnilnika. Zaradi vojne je prišlo do prekinitve razvoja, a po 2. sv.vojni je mala skupina BMW zaposlenih nadaljevala z delom v razvoju. Prvi konstrukcijski nart je nastal 01.09.1945.

1962.
Pojavljajo se prvi modeli osebnih vozil s turbopolnilnikom (Chevrolet Corvair Monza in Oldsmobile Jetfire). Zaradi velikega kompresijskega razmerja 10:25:1 ter nagnjenega motorja je prihajalo do zelo lahkega samoviga (udara), je Oldsmobile pripejalo do inštalacije sistema vbrizgavanja vode. Z vbrizgavanjem zmesi voda-metil alkohol Turbo raketno gorivo), se je udaru mono izogniti. Z obzirom, da veina voznikov ni imela elje prilagajati in nadgraditi sistem, so mnoga vozila utrpela poškodbe motorja in turbopolnilnika.

1973.
V sedemdesetih je v F1 zmagal bolid z vgrajenim turbopolnilnikom. Z vgradnjo le tega, se je mo motorja poveala na 1500 hp, kar je pomenilo trikratno poveanje v odnosu na atmosferske motorje. Sedemdeseta so tudi oznaila zaetek serijske proizvodnje motorjev s turbopolnilniki. BMW je bil prvi proizvajalec, ki je 1973 uvedel na triše »2002 turbo«. Velika mo in velika poraba goriva povezana z nezanesljivostjo so znailne za to obdobje. Zaradi naftne krize 1973 je komercialna uporaba turbopolnilnikov za dizel motorje narasla. Zaetni stroški za motorje s turbopolnilniki so se izplaali skozi zmanjšano porabo goriva. Na koncu osemdesetih so se zaostrili ukrepi onesnaevanja, zato je turbo našel svoje mesto v vse vejem številu vozil.

1978.
V Nemiji se je zaelo obdobje turbodizel motorjev, ki so izkorišali energijo izpušnih plinov. V ospredju je bil Mercedes s svojim modelom Mercedes Benz 300 SD l. 1978, VW Golf Turbo Diesel pa l. 1981. Z uporabo izpušnih plinov so bile slabosti dizel motorjev kot so, slaba krivulja pospeševanja, slabe lastnosti zaradi male prostornine, uspešno odstranjene. Turbodizel je zaradi turbopolnilnika postal zanimiv za osebna vozila. Razlogi za to so boljše lastnosti v povezavi z manjšo porabo goriva. Leto za letom so tudi bencinski motorji iz istih razlogov zaeli dobivat turbopolnilnike.

1990.
Navdušenost nad turbo tehnologijo je z leti izpopolnjevala Turbopolnilnik, da bi se zmanjšala raven CO2, ter tako doprinesla k varovanju okolja. Z leti se pojavljajo vse monejši bencinski motorji s turbopolnilniki, ki postopoma dobivajo veliko prednosti:

  • odline lastnosti kljub zmanjšani prostornini (downsizing)

  • male velikosti, ki omogoajo inštalacije v ozke motorne prostore

  • veji navor pri nizkih hitrostih

  • nija raven hrupa

  • manjša poraba goriva

  • ekološko sprejemljiv


 

turborail distributer

turbonet 12.2.2017. - 4L/5L ulja gratis po izboru
Castrol ili Total ulje, raznih gradacija

 

TURBONET SERVISNI CENTRI | AKCIJE | O NAS | TURBO CENTER | NASVETI | POGOJI ZA VLANITEV V TURBONET MREO
Turbonet © 2016.