Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora
Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora
Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora

Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora

Turbonet dijagnostika i popravak uzroka kvara turbokompresora
 

esti kvarovi turbokompresora su nerijetka tema izmeu klijenata i našeg Turbo servisa. Kako bi identificirali naješe kvarove unutar garancijskog roka te pomogli sa savjetima kako ih izbjei, molimo da proitate slijedee naješe uzroke:

Overspeeding

  • Termin koji koristimo kada turbokompresor radi iznad svojih/tvornikih mogunosti
  • Overspeeding naješe uzrokuje:
   • Modificiranje motora (tzv ipiranje)
   • Nekonzistentan dotok zraka u turbokompresor (ošteeno ili otpušteno crijevo zraka, zaepljen filter zraka i sl)
   • Rasteretni ventil koji propušta zrak (VNT) nije dobro podešen
   • Neispravni injektori
   • Neodgovarajua turbina
   • Gubitak signala prema SREA (Jednostavni rotacijski elektronski aktuator)
   • Rad na velikoj nadmorskoj visini

Kontaminacija ulja

  • Ulje je vrlo esto zanemareno pri dijagnosticiranju kvarova, no kako god, isto i filtrirano motorno ulje je vrlo visoko na listi prioriteta koji jame ispravan rad turbokompresora. Kontaminacija ulja e vrlo brzo uzrokovati ošteenja na raznim komponentama te eventualno dovesti do potpunog otkazivanja turbine
  • Znakovi kontaminacije ulja su naješe slijedei:
   • Kruna ošteenja na potisnim dijelovima
   • Ošteenje na radijalnom leaju
   • Ošteenja radijalnog leaja na mjestu leišta
   • Miris goriva u ulju

Curenje ulja

  • Curenja ulja znaju biti posljedica mnogo faktora koji naješe polaze od pritiska unutar kompresorskog i turbinskog kuišta

Nedostatak podmazivanja

  • Nedostatak kvalitetnog podmazivanja vrlo esto dovodi do katastrofalne štete na sustavima leaja unutar par sekundi nakon poetka rada turbokompresora
   • Ako je nivo ulja prenizak, doi e do kvara turbokompresora
   • Ako se koristi ulje pogrešne gradacije, doi e do kvara turbokompresora
   • Ako se ulje kontaminira, doi e do kvara turbokompresora
  • Znakovi slabijeg podmazivanja:
   • Prijenos materijala uzrokovan visokim temperaturama prema ostalim dijelovima
   • Promjena boje
   • Visok stupanj istrošenosti

Strano tijelo

  • Strano tijelo je bilo koji objekt koji ue u turbopunja kroz ulaz zraka. Kada strano tijelo ue u sustav, turbokompresor e u vrlo kratkom roku biti ošteen.
  • Znakovi ulaska stranog tijela u turbokompresor:
   • udan zvuk iz turbokompresora za vrijeme rada
   • Pad performansi
   • Ošteenja na krilcima turbine
     
 

TURBONET SERVISNI CENTRI | AKCIJE | O NAMA | TURBO CENTAR | SAVJETI | UVJETI ZA LANSTVO U TURBONET MREI
Turbonet © 2016.